karate tradycyjne wymagania egzaminacyjne

Thumb

9kyu

Wiadomości

Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:

1.karate tradycyjne

2.karateka

3.sensei

4.oss!

5.karatega

Etykieta

1.ukłon(rei) w pozycji stojącej

2.ukłon(rei) w pozycji siedzącej

3.zachowanie się na Sali treningowej(dojo)

-wejście na dojo, wyjście z dojo

-jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia

-sposoby zwracania się do instruktora(senseia)

-sposób wiązania pasa(obi)

-sposób składania i dbania o karategę(strój treningowy)

Kihon(technika)

1.(HD)>10xC-Chokuzuki(HD)(M)

2.(KI)>10xC-Chokuzuki(KI)(M)

3.(HsD)>10xC-Maegeri(HsD)(M)

4.(ZE)>10xG-Gedanbarai(ZE)(M)

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: Półtora miesiąca minimum 12 treningów

Objaśnienia symboli pozycji:(HD)-Heiko-dachi, (KI)-KIba-dachi,(HsD)-Heisoku-dachi,(ZE)-Zenkutsu-dachi

Oznaczenie Pasa: biały

Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

8kyu

Kata(forma)

Heian Shodan(Nr 1 )

Kihon(technika)

1.(ZE)-> C.-Oizuki (ZE) (P)

2.(ZE)-> J.-Ageuke (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE) (P)

4.(ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)

5.(ZE)-> C.- Maegeri (ZE) (P)

Kumite(walka)

Kihon Ippon Kumite(sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki : J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: Trzy miesiące, minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: żółty

Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

7kyu

Kata(forma)

Heian Nidan(Nr 2 )

Kihon(technika)

1.(ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)

2.(ZE)-> J.Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)

4.(ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)

5.(ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)

6.(ZE)-> J.-Maegeri->(ZE) (P)

7.(KI)-> XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

8.(KI)-> XC.- Yoko Kekomi->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

Kumite(walka)

Kihon Ippon Kumite(sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: pomarańczowy

Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

6kyu

Kata(forma)

Heian Sandan (Nr3)

Kihon(technika)

1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

*J.x1, C.x2 (P)

2.(ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)->C.-Soto Udeuke (ZE),C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)

4.(ZE)->C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P

5.(KI)->C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)

6.(PW)->Kizami Zuki, Gyakuzi (PWP)

7.(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE)

*C.x1, J.x1 (P)

8.(O)(ZE)->C.-Mawashigeri->(ZE) (P)

9.(KI)->XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10.(KI)->XC.-Yoko Kekomi (KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

11.(ZE)->C.-Maegeri, J.-Oizuki(ZE) (P)

Kumite(walka)

Kihon Ippon Kumite(sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK

Tsuki: J.x2, C.-x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

Mawashigeri: J.x2

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: zielony

Wiek: bez ograniczeń

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

5kyu

Kata(forma)

Heian Yondan (Nr 4 )

Kihon(technika)

1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

*J.x1, C.x2 (P)

2.(ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Shoto Udeuke(ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)

4.(ZE)-> C.-Uschi Udeuke(ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

5.(KI)-> C.-Shutouke (KO), C.- Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

6.(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE)

*C.x1, J.x1 (P)

7.(O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri->(ZE)

*C.x1, J.x1 (P)

8.(KI)->XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

9.(KI)-> XC.-Yoko Kekomi(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10.(O)(ZE)-> C.-Ushirogeri->(ZE) (P)

11.(O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

Kumite(walka)

Jiyu Ippon Kumite(sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki: J.x2

Gyakuzuki: J.x2, C.x2

Kizami Maegeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA(odpowiedź na atak przeciwnika)

*SEN(na początku ataku)

a)Kake-no-sen(przed atakiem fizycznym)

b)Tai-no-sen(w czasie ataku fizycznego)

*GO-NO-SEN(po ataku przeciwnika)

a)Amashi-waza(przesunięcie ciała)

b)Uke-waza(bloki)

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: niebieski 1

Wiek: bez ograniczeń

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODACH KLUBOWYCH

(potwierdzony w paszporcie PZKT)

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzamin

4kyu

Kata(forma)

Heian Godan (Nr5)

Kihon(technika)

1.(ZE)->Oizuki Sanbonzuki (ZE)

*J.x1, C.x2 (P)

2.(ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enoiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)

4.(ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

5.(KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

6.(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE)

*C.x1, J.x1 (P)

7.(O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri->(ZE)

*C.x1, J.x1 (P)

8.(KI)->XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

9.(KI)-> XC.-Yoko Kekomi (KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10.(O)(ZE)-> C.-Ushirogeri->(ZE) (P)

11.(O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki(ZE) (P)

Kumite(walka)

Jiyu Ippon Kumite(sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki: J.x2

Gyakuzuki: J.x2, C.x2

Kizami Maegeri: C.x2

Maegeri: C.x2

Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA(odpowiedź na atak przeciwnika)

*SEN(na początku ataku)

a)Kake-no-sen(przed atakiem fizycznym)

b)Tai-no-sen(w czasie ataku fizycznego)

*GO-NO-SEN(po ataku przeciwnika)

a)Amashi-waza(przesunięcie ciała)

b)Uke-waza(bloki)

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: niebieski 2

Wiek: bez ograniczeń

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODACH KLUBOWYCH

(potwierdzony w paszporcie PZKT)

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

3kyu

Kata(forma)

Bassai Dai

Kihon(technika)

1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

2.(ZE)-> J.-Ageueke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI)(P)

4.(KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

5.(ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

6.(O)(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)

7.(O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)

8.(KI)-> XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę(B)

9.(KI)->XJ.- Yoko Kekomi->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10.(O)(ZE)-> C.-Ushirogeri->(ZE) (P)

11.(O)(ZE)-> C.- Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

12.(O)(ZE)->C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

13.(W)(ZE)-> J.-Maegeri- w przód, J.-Yoko Keage - w bok >(ZE) (M)

Test celności i kontroli

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej(KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

Test kime

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę(3ręczne, 3 nożne).

Test siły i sprawności fizycznej

Według uznania egzaminatora

Kumite(walka)

a)Jiyu Ippon Kumite(sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri : J.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

*SEN(na początku ataku)

a)Kake-no-sen(przed atakiem fizycznym)

b)Tai-no-sen(w czasie ataku fizycznego)

*GO-NO-SEN(po ataku przeciwnika)

a)Amashi-waza(przesunięcie ciała)

b)Uke-waza(bloki)

b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane według przepisów ITKF

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: brązowy 1

Wiek: bez ograniczeń

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODACH, W TYM i RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT).

2kyu

Kata(forma)

Jion

Kihon(technika)

1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

*J.x1, C.x2 (P)

2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE)-> C.- Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urankenuchi (KI) (P)

4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

5.(ZE)-> C.-Uchi Udeuke(ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

6. (O) (ZE)-> Maegeri Rengeri-> (ZE)

*C.-Kizami Maegeri, J.Maegeri (P)

7.(O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)

8.(KI)-> XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

9.(KI)->XJ.-Yoko Kekomi->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10.(O)(ZE)-> C.-Ushirogeri->(ZE) (P)

11.(O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki(ZE) (P)

12.(O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

13.(W)(ZE)-> J.-Maegeri- w przód

J.-Yoko Kekomi - w bok > (ZE) (M)

Test celności i kontroli

Kandydat wykonuje 10 dowolnych araków z pozycji wolnej(KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

Test kime

Kandydat wykonuje 6 dowolnych araków na dużą tarczę(3 ręczne, 3 nożne).

Test siły i sprawności fizycznej

Według uznania egzaminatora

Kumite(walka)

a)Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki:J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri:C.x1

Mawashigeri : J.x1

Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

*SEN(na początku ataku)

a)Kake-no-sen(przed atakiem fizycznym)

b)Uke-waza(bloki)

b)Jiyu Kumite-2 walki sędziowane według przepisów ITKF

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: brązowy 2

Wiek: bez ograniczeń

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

1kyu

Kata(forma)

Kanku Dai

Kihon(technika)

1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

*J.x1, C.x2 (P)

2.(ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)

4.(KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

5.(ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

6.(O)(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)

7.(O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)

8.(KI)-> XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

9.(KI)->XJ.-Yoko Kekomi->(KI)

*Wykonywać na lewą i prawą stronę (B)

10.(O)(ZE)-> C.-Ushirogeri->(ZE) (P)

11.(O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki(ZE) (P)

12.(O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki(ZE)(P)

13.(W)(ZE)-> J.-Maegeri- w przód, J.-Yoko Keage- w bok, J.-Yoko Kekomi>(ZE) (M)

Test celności i kontroli

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej(KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

Test kime

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę(3 ręczne, 3 nożne).

Test siły i sprawności fizycznej

Według uznania egzaminatora

Kumite(walka)

a)Jiyu Ippon Kumite(sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki : J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri: C.x1

Yokogeri: C.x1

Mawashigeri: J.x1

Ushiregeri:C.x1

W obronie zastosowanie OJI-WAZA(odpowiedź na atak przeciwnika)

*SEN(na początku ataku)

a)Kake-no-sen(przed atakiem fizycznym)

b)Tai-no-sen(w czasie ataku fizycznego)

*GO-NO-SEN(po ataku przeciwnika)

a)Amashi-waza(przesunięcie ciała)

b)Uke-waza(bloki)

b)Jiyu Kumite-2 walki sędziowane według przepisów ITKF

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: cztery miesiące minimum 24 treningi

Oznaczenie pasa: brązowy 3

Wiek: bez ograniczeń

UDOKUMENTOWANY START W MINIUM 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT(potwierdzony w paszporcie PZKT).

1 dan

Kata(forma)

1.Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5.

2.Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai

Kihon(technika)

1.(ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)

*J.x1, C.x2 (P)

2.(ZE)-> J.Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.(ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

4.(ZE)-> C.Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

5.(ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE)

/J.-Kizamizuki/, /C.-Kizami Maegeri/,C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

6.(O)(ZE)-> Maegeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)

7.(O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri->(ZE)

*C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)

8.(KI)->XJ.-Yoko Keage->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

9.(KI)->XJ.-Yoko Kekomi->(KI)

*Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10.(ZE)-> C.-Kizami Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

11.(O) (ZE)-> C.-Kizami Mawashigeri, C.-Kizami Yoko Kekomi, J.-Oizuki (ZE) (P)

12.(W)(ZE)-> J.-Maegeri. - przód, J.-Yoko Keage - w bok, C.-Yoko Kekomi - w bok, J.Mawashigeri - w przód, C.-Ushivogeri - w przód -> (ZE) (M)

Test celności i kontroli

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej(KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

Test kime

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę(3 ręczne, 3nożne).

Test siły i sprawności fizycznej

Według uznania egzaminatora

Kumite(walka)

a)Jiyu Ippon Kumite(sparing półwolny)

*ATAK

Oizuki: J.x1

Kizamizuki: J.x1

Gyakuzuki: J.x1, C.x1

Kizami Maegeri: C.x1

Maegeri:C.x1

Yokogeri:C.x1

Mawashigeri:J.x1

Ushirogeri:C.x1

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN według uznania zdającego

*UWAGA-ataki są wykonywane w dowolnej koleności bez zapowiedzi!

b)Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane według przepisów ITKF

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: jeden rok, udział w minimum 100 treningach od uzyskania poprzedniego stopnia

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 15lat

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODAC, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT(potwierdzony w paszporcie PZKT)

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

2 dan

Kata(forma)

1.Obowiązkowe: Gankaku, Tekki Nidan.

2.Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi.

Kihon(technika)

1.(PW)-> J.-Kizamizuki (ZE), KWP

Oizuku Sanbonzuki (ZE)->(PW)

2.(O)(PW)-> PWP J.-Kizamizuki(ZE), C.-Maegeri,

J.-Oizuki(ZE)->(PW)(T)

3.(KI)-> Xj.-Yoko Keage, C.-Yoko Kekomi->(KI) (P)

4.(PW)-> KWT J.-Ageuke(ZE), C.-Mawashigeri, J.-Yoko Urakenuchi(KI), KWP

J.-Oizuki(ZE)->(PW)(T)

5.(W)(PW)-> J.-Maegeri- w przód,

J.-Yoko Keage- w bok,

C.-Yoko Kekomi-w bok,

C.-Mawashigeri- w przód,

C.-Ushirogeri - w tył->(PW) (P)

Test celności i kontroli

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej(KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły w szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

Test kime

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę(3 ręczne, 3 nożne)

Test siły i sprawności fizycznej

Według uznania egzaminatora

Kumite(walka)

*ATAK

Kizamizuki:J.x2

Gyakuzuki:J.x2, C.x2

Kizami Maegeri:C.x2

Maegeri:C.x2

Kizami Mawashigeri:J.x2

Mawashigeri:J.x2

Ushirogeri:C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN według uznania zdającego

*UWAGA-ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b)Jiyu Kumite - 3 walki sędziowane według przepisów ITKF

Samoobrona

1.Obrona przed nożem, kijem, pałką.

2.Obrona w pozycji siedzącej na podłodze lub krześle.

3.Obrona przed chwytem za rękę, przed duszeniem itp.

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: dwa lata, udział w minimum 200 treningach od uzyskania poprzedniego stopnia

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 17 lat

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT(potwierdzony w paszporcie PZKT)

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

3 dan

Kata (forma)

1.Obowiązkowe:Hangetsu, Jitte, Tekki Sandan

2.Do wyboru:Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Empi, Gankaku

Kumite(walka)

a)Jiyu Kumite(sparing półwolny)

*ATAK

Kizamizuki:J.x2

Gyakuzuki:J.x2, C.x2

Kizami Maegeri:C.x2

Maegeri:C.x2

Kizami Mawashigeri:J.x2

Mawashigeri:J.x2

Ushirogeri:C.x2

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN według uznania zdającego

*UWAGA-ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b)Jiyu Kumite- 3 walki sędziowane według przepisów ITKF

*Uwaga- za szczególnym zastosowaniem swojego ulubionego treningu z grupy SHIKAKE-WAZA(wybór treningu)tzn.

1.SASOI-WAZA(zwody)

2.RENZOKU-KOGEKI-WAZA(kombinacje, kontynuacja ataku)

3.KUZUSHI-WAZA(podcięcia)

Samoobrona

Wybrane przez egzaminatora elementy samoobrony

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: trzy lata, udział w minimum 300 treningach od uzyskania poprzedniego stopnia

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek :minimum 21 lat

UDOKUMENTOWANY START W MINIMUM 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT(potwierdzony w paszporcie PZKT)

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.

4 dan

Kata(forma)

1.Dowolne kata z wyjątkiem Heian 1-5 Tekki 1.

2.Kandydat wyjaśnia i odpowiada na pytania dotyczące kata, które wykonywał.

Teoria

Praca pisemna z zakresu karate, temat dowolny, ok.6-10 stron maszynopisu oraz ustna jej obrona.

Kumite i samoobrona

Kandydat przedstawia w czasie około 5 minut swoje badania, dociekania w zakresie kumite i samoobrony. Przez około dziesięć minut demonstruje praktycznie swój wykład i odpowiada na zadawane pytania.

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: 4 lata

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 25 lat

Licencjonowany instruktor PZKT

Nominacja przez zarząd PZKT

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 4 Dan. Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje go po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

5 dan

Praktyczna znajomość wszystkich kata z listy ITKF

Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF

Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe

Nominacja przez zarząd PZKT

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: 5 lat

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 30 lat

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 5 Dan. Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje go po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

6 dan

Praktyczna znajomość wszystkich kata z listy ITKF

Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF

Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe

Nominacja przez zarząd PZKT

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: 6 lat

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 36 lat

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 6 Dan. Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje go po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

7 dan

Praktyczna znajomość wszystkich kata z listy ITKF

Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF

Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe

Nominacja przez zarząd PZKT

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: 7 lat

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 43 lata

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 7 Dan. Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje go po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

8 dan

Praktyczna znajomość wszystkich kata z listy ITKF

Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF

Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe

Nominacja przez zarząd PZKT

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: 8 lat

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 51 lat

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 8 Dan. Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje go po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

9 dan

Praktyczna znajomość wszystkich kata z listy ITKF

Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF

>Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe

Nominacja przez zarząd PZKT

Dodatkowe informacje

Wymagany okres treningu: 9 lat

Oznaczenie pasa: czarny

Wiek: minimum 61 lat

Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 9 Dan. Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje go po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

10 dan

Jest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce nadawany jest pośmiertnie.

KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl