SPORTOWY TALENT

Dummy


Program upowszechniania karate tradycyjnego wśród dzieci realizowany przez PZKT przy współpracy z MSiT w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.


OPIS:

Program obejmuje prowadzenie regularnych, nieodpłatnych dla uczestników zajęć sportowych w wymiarze 15 jednostek treningowych w ramach jednej grupy w okresie wrzesień-grudzień2017. Projekt zakończony zostanie ogólnopolskim podsumowaniem w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo Stara Wieś" w miesiącu grudniu' 2017, przeznaczonym dla osób rekomendowanych przez jednostki PZKT realizujące zadanie, wyłonionych spośród najbardziej aktywnych uczestników zajęć.


CEL:

Celem projektu jest promowanie karate tradycyjnego wśród dzieci w poszczególnych województwach oraz pozyskanie przez kluby PZKT nowych adeptów, utworzenie w klubach nowych sekcji szkoleniowych, głównie w nowych lokalizacjach, miejscowościach; czy powstanie nowych klubów PZKT.


KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl