karate tradycyjne podstawowe wiadomości
Ojciec karate tradycyjnego Hidetaka Nishiyama 10 DAN


Dummy

Po rozłamie w WUKO w roku 1972(bezpośrednią przyczyną było dopuszczenie do mistrzostw świata reprezentacji RPA, kraju stosującego wówczas politykę apartheidu, przeciwko czemu zaprotestowały m.in. delegacje Japonii i USA) objął prezydenturę ITKF(International Traditional Karate Federation).

Autor wielu opracowań na temat karate, m.in. "Karate, the Art of Empty Hand Fighting", pierwszej wydanej na świecie monografii karate, której układ stał się wzorcem dla autorów kolejnej publikacji. Hidetaka Nishiyama jest gorącym orędownikiem idei włączenia karate do grona dyscyplin olimpijskich. Jest twórcą konkurencji karate(fukugo- dwubój, połączenia kata i kumite w jednej konkurencji oraz enbu- walka choreograficznie wyreżyserowana). Jest niewątpliwie człowiekiem, który od wielu lat samotnie dźwiga na swoich barkach odpowiedzialność za przekazanie karate tradycyjnego następnym pokoleniom. Sensei Hidetaka Nishiyama zmarł w wieku 80 lat - 7 listopada 2008 roku w Los Angeles(USA).

W dniu 10 października 2009 roku podczas uroczystego otwarcia Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo- Stara Wieś" Międzynarodowa Federacja Karate Tradycyjnego nadała Senseiowi Hidetace Nishiyamie 10 Dan.



Czym jest karate tradycyjne?


Dummy

Karate tradycyjne, jako sztuka samoobrony, rozwijało się w Japonii przez wiele lat. Jego podstawa techniczna jest oparta na okinawskiej zasadzie "tode", która z kolei opiera się na "chonfa", chińskiej sztuce walki będącej formą samoobrony beż użycia broni. Podstawą Filozoficzną karate Tradycyjnego jest japońskie "budo", które jest wspólne dla wielu japońskich sztuk walki. Ostatecznie, Karate Tradycyjne powstało w wyniku połączenia okinawskich form walki i japońskiej filozofii "budo". Głównym pojęciem w strukturze technicznej Karate Tradycyjnego jest "Todome waza" czyli cioś kończący, gdzie pojedyncza technika całkowicie unieszkodliwia przeciwnika. Ta wysoka sprawność techniczna czyni z Karate Tradycyjnego wielką sztukę.

Karate tradycyjne daje najwyższej jakości korzyści fizyczne, ponieważ trening obejmuje dynamiczne użycie całego ciała. Karate Tradycyjne nie tylko dąży do rozwoju całej osoby, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji, zapewniając całkowitą równowagę i stabilne emocje. Ostatecznym celem treningu w Karate Tradycyjnym nie jest tylko osiągnięcie perfekcji w sztuce walki, ale raczej całkowity rozwój ludzkiego charakteru tam gdzie walka nie jest już potrzebna.

W 1993 roku na 101-szym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego(Walne Zgromadzenie) ustalono, że Karate Tradycyjne to ta dyscyplina, która jest uprawiana przez ITKF i podlega jego przepisom. W tym momencie "Karate Tradycyjne" zostało odróżnione od innych dyscyplin "karate". W związku z tym, tylko ta forma karate , która jest uprawiana i zarządzana przez zasady i przepisy ITKF jest jedynym, oficjalnie uznanym "Karate Tradycyjnym". Podobnie jest z pływaniem ; MKOL uznał, w odróżnieniu od ogólnych form pływania, pływanie uprawiane zgodnie z międzynarodowymi przepisami o pływaniu.

"Przepisy Sędziowskie ITKF" są oparte na "Shiai" z japońskiego "budo". "Shiai" oznacza dokładnie "wzajemne sprawdzanie", co oznacza, że dwie osoby współzawodniczą ze sobą w celu wzajemnego rozwoju swoich umiejętności, a nie tylko aby przekonać się kto zwycięży. WZAJEMNY SZACUNEK jest podstawową zasadą współzawodnictwa w Karate Tradycyjnym.

Techniczny rozwój następuje poprzez ciągły trening w dojo(sala gimnastyczna sztuki walki) zgodny z zasadami "Karate Tradycyjnego", które później są stosowane w czasie współzawodnictwa. W Karate Tradycyjnym wyróżnia się następujące kategorie zawodów:

1.Kumite(wolny sparing)- indywidualne mężczyzn i kobiet, oraz drużynowe mężczyzn.

2. Kata (formy)- Indywidualne mężczyzn i kobiet, oraz drużynowe.

3.Enbu(demonstracja techniki atak-obrona)- Mężczyzna/kobieta, mężczyzna/mężczyzna.

4. Fukugo(złożone z kumite i kata)- Mężczyzn i kobiet.



Definicja karate tradycyjnego


Dummy

Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swoich zdolności fizycznych i umysłowych. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu doskonałości technicznej następuje wszechstronny rozwój możliwości jednostki ludzkiej. Podczas gdy osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii sportowej jest sprawą wyłącznie doskonalenia techniki, poszukiwania karate tradycyjnego nie napotykają na drodze swego rozwoju żadnych ograniczeń. Jedyne istniejące granice to zdolność człowieka do poszerzania sfery swych możliwości oraz potencjał w dążeniu do nowych osiągnięć, i te należy ustawiczne próbować przekraczać.



KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl