Get Adobe Flash player
You need Flash Player 10 and allow javascript to see the content of this site..

"karate to nie tylko sport- to filozofia życia"

PUCHAR MISTRZA
WROCŁAW 2016

ThumbDATA: 01 października (sobota) IX Puchar Mistrza 2016.


MIEJSCE: Hala Sportów Walki we Wrocławiu (Stadion Olimpijski), ul. Paderewskiego 35.


ThumbORGANIZATOR:


ul. Łódzka 23, 50 - 521 Wrocław


www.kobu.pl , e-mail: kobu@home.pl


TELEFONY KONTAKTOWY: ŁUKASZ WÓJCIK, TEL.: +48 603 318 310,


PROGRAM:


01 PAŹDZIERNIKA 2016 (SOBOTA)


08:30-9.15 - rejestracja zawodników (przyjmowanie opłat startowych),


09:30 - ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW, dekoracje zakończonych konkurencji(dzieci, gr. A1,A,B,C),


13:30 - 14:15 - obiad, przerwa techniczna,


14.15-14.30- oficjalne otwarcie zawodów


14.30- dalsza część zawodów, dekoracje zakończonych konkurencji( młodzież, gr. D, E, młodzieżowiec, senior),


18:30- zakończenie zawodów,


21:00 - kolacja dla zaproszonych gości.


Szczegółowy harmonogram starów poszczególnych grup wiekowych zostanie rozesłany do klubów po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.


KATEGORIE WIEKOWE I KONKURENCJE:


- DZIECI 7 LAT I MŁODSI(2009 i młodsi)-kata(kat.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)-gr. A 1,


- DZIECI 8-9 LAT (2007, 2008)-kata(kat.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)-gr. A,


- DZIECI 10- 11 LAT (2006, 2005)-kata(kat.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)- gr. B,


- MŁODZIK 12-13 LAT(2003,2004)-kata (kat. 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3-1 kyu- chłopcy, dziewczynki)- gr. C,


- JUNIOR MŁ. 14-15 LAT(2002,2001) -kata, ko-go kumite, półfinał i finał - kumite ( kat.9-7 kyu, 6-4 kyu, 3 kyu-dan- chłopcy, dziewczynki)-gr. D,


- JUNIOR16-17 LAT(2000,1999)-kata, ko - go kumite, ćwierćfinał, półfinał i finał - kumite ( kat. 9-7 kyu, 6-4 kyu, 3 kyu-dan- mężczyźni, kobiety)-gr. E,


- MŁODZIEŻOWIEC 18-19 -20 LAT(1998-1997-1996) kata, kumite ( kat. 9-4 kyu, 3kyu-dan- mężczyźni, kobiety),


- SENIOR 21 + LAT(1995 i wcześniej, min. 3 kyu)- fuku-go, kata- zawodniczki, kata, kumite- zawodnicy.


ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW PROSZĘ PRZESYŁAĆ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES kobu@home.pl NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


OPŁATY STARTOWE:


Dzieci, młodzicy, junior mł., juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy-kata:


45 zł/os.(dla osób startujących w jednej konkurencji),


65 zł/os. ( dla osób startujących w więcej niż jednej konkurencji oraz senior kat. kumite mężczyzn i fukugo kobiet),


Opłat startowych dokonują kierownicy ekip w biurze zawodów w dniu przyjazdu lub w formie przelewu na konto:


KKT KOBU- WROCŁAW STOWARZYSZENIE


ul. Łódzka 23, 50-524 Wrocław


08 1090 1522 0000 0001 0651 7264


Tytułem: opłata startowa IX Puchar Mistrza 2016, ilość osób startujących w poszczególnych kategoriach.


UWAGA:


1. W konkurencjach kumite w kat. junior młodszy, junior, młodzieżowiec w przypadku zawodników o niższym stopniu niż przewiduje regulamin mistrzostw polski PZKT( tj. kat. junior mł. min.5 kyu , kat. junior min.3 kyu, kat. młodzieżowiec min. 3 kyu) w przypadku dojścia zawodnika do fazy rozgrywek kumite zostanie rozegrana konkurencja ko-go kumite.


2. W konkurencji kata w kat. junior młodszy, junior do rozgrywek półfinałowych obowiązuje system chorągiewkowy, w czwórce finałowej system punktowy.


3. W konkurencji kata w kat. młodzieżowców i seniorów obowiązuje regulamin mistrzostw polski PZKT,


4. Warunkiem rozegrania konkurencji jest zgłoszenie minimum 4 zawodników,


5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w przypadku dużej ilości startujących, głównie w konkurencji kata wprowadzając ocenę systemem chorągiewkowym,


6. Organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia konkurencji z gr. D, E , młodzieżowiec i senior po wcześniejszym zakończeniu kategorii wg programu.


WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU:


1. Odpowiedni wiek zgodnie z kategorią,


2. Odpowiedni stopień zarejestrowany w PZKT - budopas,


3. Aktualna indywidualna licencja członkowska PZKT,


4. Ochraniacze na zęby i piersi -kobiety , kroczę-mężczyźni,


5. Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej,


6. Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach(osoby niepełnoletnie),


7. Dokonanie opłaty startowej wg cennika opłat,


8. Ubezpieczenie NNW.


Zgodnie z Art. 38. ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) obowiązek zapewnienia ubezpieczenia NNW zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy spoczywa na klubie sportowym.


PUCHAR MISTRZA 2016-PLAKAT (otwórz)


REGULAMIN IX PUCHARU MISTRZA 01.10.2016 WROCŁAW (otwórz)


KARTA ZGŁOSZENIOWA KUMITE (otwórz)


KARTA ZGŁOSZENIOWA FUKUGO_seniorki (otwórz)


KARTA ZGŁOSZENIOWA KATA (otwórz)


PUCHAR_MISTRZA 01.10.2016-INFORMACJA_OGOLNA(otwórz)


KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl