TRENINGI OPŁATY

Thumb

 • pakiet 1 treningu 45 min. raz w tygodniu- opłata 50 zł
 • pakiet 1 treningu 1h raz w tygodniu- opłata 60 zł
 • pakiet 1 treningu 1,5h raz w tygodniu- opłata 65 zł
 • pakiet 2 treningów 45 min. dwa razy w tygodniu- opłata 100 zł
 • pakiet 2 treningów 1 godzina dwa razy w tygodniu- opłata 120 zł
 • pakiet 2 treningów 1,5 godziny dwa razy w tygodniu -opłata 130 z
 • pakiet OPEN 3 treningi i więcej w tygodniu - opłata 160 zł


PŁATNOŚCI NALEŻY UISCZAĆ DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA


UWAGI:

 • zajęcia indywidualne - cena za 1 godzinę do uzgodnienia
 • w przypadku 2 lub więcej osób ćwiczących - zniżka 10%
 • w przypadku opłaty kwartalnej - z góry zniżka w wysokości 5% (wpłata musi być dokonana do 10-dnia miesiąca każdego kwartału)
 • w przypadku absencji na treningach rodzic ponosi 100% kosztów pakietu. Wyjątkiem jest okres Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych, kiedy opłata wynosi 50% wysokości pakietu. W przypadku całomiesięcznej nieobecności opłata przechodzi na następny miesiąc
 • klub jest partnerem programu Benefit System, zatem istnieje możliwość rozliczenia za pomocą karty MultiSport (możliwe w dwóch lokalizacjach: przy ul. Zielińskiego oraz Nyskiej. Użytkownik karty jest zobowiązany do wniesienia opłaty depozytowej, która pobierana jest miesięcznie i wynosi 70zł)
 • rodzic/ członek klubu zobowiązany jest do samodzielnego uiszczenia licencji PZKT i przesłania na adres kobu.biuro@gmail.com potwierdzenia przelewu na ww. cel
 • rodzic/ członek klubu ma możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia NNW, którego roczny koszt wynosi 20zł. Rodzice/członkowie klubu, którzy posiadają ubezpieczenie NNW zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenieWPŁATY ZA INDYWIDUALNE LICENCJE CZŁONKOWSKIE PZKT (koszt licencji 40 zł – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących od 1 stycznia 2015 r.)

Numer konta :

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

33 8988 0001 0000 0017 8930 0006

W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty np. „Licencja PZKT 2017: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, KKT KOBU WROCŁAW”WSZELKIEGO RODZAJU OPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSZĘ UISZCZAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA, KTÓREGO DANE ZNAJDĄ PAŃSTWO PONIŻEJ:

Numer konta :

Bank Zachodni WBK

08 1090 1522 0000 0001 0651 7264

nazwa : Klub Karate Tradycyjnego KOBU - Stowarzyszenie

ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław

Informacji o płatnościach w sekcjach popołudniowych udziela Natalia Mazurkiewicz

Serdecznie zapraszamy,

Klub Karate Tradycyjnego "KOBU".

KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl