karate tradycyjne dolnośląski zawiązek karate tradycyjnego

Thumb

Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego powstał w roku 2008 z inicjatywy Klubu Larate Tradycyjnego "KOBU" Wrocław, Wrocławskiego Klubu Karate Tradycyjnego "BUSHI", Klubu Karate Do Shotokan "Sento Kan" oraz Centrum Karate Tradycyjnego Wrocław.


DOZKT został wpisany do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, jest także zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego oraz Dolnośląskiej Federacji Sportu. Podstawowym celem Dolnośląskiego Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego jest wspieranie działalności zrzeszonych w nim klubów oraz promowanie karate tradycyjnego.


ZARZĄD


Łukasz Wójcik - Prezes


Mariusz Ziółkowski - Wiceprezes


Wiesław Olewicz - Wiceprezes


Marian Wójcik - Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA


Anna Koper - Przewodniczący komisji rewizyjnej


Joanna Ziółkowska - Członek komisji Rewizyjnej


Beata Olewicz - Członek komisji rewizyjnej


DANE DOZKT


ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław


tel.kom. 603-318-310


e-mail: kobu@home.pl, www.kobu.pl


NIP : 8942962329


Regon : 020821661


Nr konta bankowego : BZWBK 91 1090 1522 0000 0001 1048 8308


KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl