AKTYWNY SENIOR - KARATE 50 PLUS

Dummy


Program realizowany przez PZKT przy współpracy z MSiT w okresie wrzesień - grudzień 2017 r.


OPIS i CELE:

"Aktywny Senior - Karate 50+" to programmający na celu wspierać, upowszechniać i umożliwiać aktywność fizyczną osobom starszym w atrakcyjnej i odpowiedniej dla ich wieku formie. Program obejmuje prowadzenie regularnych, nieodpłatnych zajęć sportowych w wymiarze 15 jednostek treningowych w ramach jednej grupy w okresie wrzesień-grudzień'2017. "Aktywny Senior - Karate 50+" to zajęcia z elementami karate tradycyjnego, w których biorą udział osoby w wieku 50 lat i starsze. Dodatkową atrakcją dla najbardziej zaangażowanych uczestników projektu jest udział w ogólnopolskim spotkaniu (miesiące listopad/ grudzień), które odbędzie się w wyjątkowym ośrodku - Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo-Stara Wieś".


KLUB KARATE TRADYCYJNEGO KOBU kobu.pl